ULOTKI, REKLAMÓWKI, BROSZURY


Ulotki: MEDICINA – PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
Klient – Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe "Mecicina" Sp. z o.o.
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Ulotki: W SKAŁKI Z RODZINĄ / WAKACJE W SKALKACH
Klient – instruktor PZA Marek Soszka
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Ulotka: RAJDY TERENOWE
Klient – EXPLORER AM
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Ulotka: Wakacje z angielskim
Klient – Centrum Językowe Norton
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński