PROJEKTY KATALOGÓW I FOLDERÓW, ZDJĘCIA, OPRACOWANIE ILUSTRACJI, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU


Folder: ELEVO
Klient – ELEVO Sp. z o.o.
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Folder: ELEVO – SKY TOWER (2 wersje językowe)
Klient – ELEVO Sp. z o.o.
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekt graficzny folderu: MOSTOSTAL FIRMA HANDLOWA S.A.
Klient – Studio Oko
Projekt – Lesław Sławiński


Foldery: URUSZCZAK – NACZYNIA LITURGICZNE
Klient – Pracownia Brązownicza Jerzy Uruszczak
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Folder: URUSZCZAK – RENOWACJE
Klient – Pracownia Brązownicza Jerzy Uruszczak
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Teczka firmowa + karty ofertowe: RENISPORT
Klient – Centrum Wspinaczkowe Reni-Sport Sp. z o.o.
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Teczka firmowa: EXPLORER / off the beaten track
Klient – Explorer-Glob
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Katalog: MUSIC CORNER RECORDS
Klient – Music Corner Records
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Teczka i karty katalogowe produktów firmy BIOGRAN
Klient – Biogran GmbH Sp. z o.o.
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Folder i teczka firmowa: HYDROPOL S.A.
Klient – Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne HYDROPOL S.A. Kraków
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Folder: TRANSCHEMIA
Klient – Firma Transportowo-Usługowa Transchemia Sp. z o.o. Oświęcim
Projekt, zdjęcia i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekt katalogu: KOŚCIOŁY – PROJEKTY WNĘTRZ
Klient – Pracownia Rzeźby FORMA – Karol Badyna
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekt katalogu: SZTUKA SAKRALNA
Klient – Pracownia Rzeźby FORMA – Karol Badyna
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Foldery TRANSPROJEKT: NADZORY INWESTORSKIE – MOSTY W ŚWINNEJ PORĘBIE
Klient – Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów TRANSPROJEKT Sp. z o.o.
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Foldery TRANSPROJEKT: NADZORY INWESTORSKIE / PRACE PROJEKTOWE – AUTOSTRADA A4
Klient – Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów TRANSPROJEKT Sp. z o.o.
Projekt, zdjęcia i opracowanie – Lesław Sławiński


Foldery TRANSPROJEKT: PRACE PROJEKTOWE – MOST KOTLARSKI
Klient – Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów TRANSPROJEKT Sp. z o.o.
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński