PODRĘCZNIKI SZKOLNE, PRACE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE


Projekty okładek i layout nowego wydania podręczników do języka polskiego dla klas 1-3 gimnazjum z serii DO ITAKI
Klient – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekt okładki, layout, skład i łamanie podręcznika do historii dla 1 klasy gimnazjum: HISTORIA LUDZI – Od czasów najdawniejszych do pierwszych odkryć geograficznych
Klient – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekty okładek, layout, skład i łamanie podręczników do języka polskiego dla klas 1-3 gimnazjum z serii DO ITAKI
Klient – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekt okładki: Edward Polański, Piotr Żmigrodzki – Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji
Klient – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


HUMANITAS – Materiały dydaktyczne
okładka książki: Bogusława Bodzioch-Bryła – Z nowymi mediami „w kulturze” i „o kulturze”
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Wyzwania szkolnej codzienności
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Projekty okładek podręczników akademickich: Historia wychowania – cz. 1, cz. 2
Klient – WAM
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekt okładki, layout, skład i łamanie periodyku Journal of Preschool and Elementary School Education
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekt okładki kwartalnika Edukacja Ekementarna w Teorii i Praktyce
Klient – Akademia Ignatianum w Krakowie
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka z serii Pedagogika – Logopedia – Glottodydaktyka do książki: Anna Skoczek – MUTYZM. Zagadnienia teorii i praktyki
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładki do serii Pedagogika – Logopedia – Glottodydaktyka (2010–2015)
Klient – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” / Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Witold Mazurek – Kuratela sądowa w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Historia polityczna „ludowej” Polski 1944–1989. Wybór źródeł dla studentów politologii
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Projekty okładek książek Anny Seredyńskiej: Zastosowanie psychoterapii psychodynamicznej w opiece, wychowaniu i resocjalizacji / Profilaktyka wypalenia zawodowego kandydatów na pedagogów w świetle teorii psychodynamicznej / Mechanizmy obronne w diagnozie psychodynamicznej i pedagogicznej
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Projekt okładki: Teresa Ewa Olearczyk – Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny
Klient – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”
Projekt – Lesław Sławiński


Podręczniki i ćwiczenia do języka polskiego dla klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych z serii Z PEGAZEM - projekty okładek
Klient – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Podręcznik do filozofii dla klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych z serii Z PEGAZEM - projekt okładki
Klient – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Podręczniki do historii dla klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych z serii Z PEGAZEM - projekty okładek
Klient – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Podręczniki i zbiory zadań do matematyki dla klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych z serii Z PEGAZEM - projekty okładek
Klient – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Podręczniki do biologii dla klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych z serii Z PEGAZEM - projekty okładek
Klient – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekty okładek do książek: Lektury bez tajemnic – cz. 1, cz. 2
Klient – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekt okładki: Ewa i Janusz Bielec – Podręcznik pisania prac
Klient – Wydawnictwo Wingert, Przedsięwzięcie Galicja
Projekt – Lesław Sławiński