NASZĄ PRACĘ DOCENILI MIĘDZY INNYMI:


List referencyjny otrzymany od Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak


Wyróżnienie przyznane przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
w 41 Konkursie „Najpiękniejsze Książki Roku 2000”


Referencje otrzymane od firmy MASPEX


Referencje otrzymane od Pracowni Rzeźby „FORMA”