PROJEKTY OKŁADEK, SERIE WYDAWNICZE, SKŁAD, ŁAMANIE, OPRACOWANIE ILUSTRACJI, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU


Projekt i opracowanie okładki: Przemiany : w kręgu kultury polskiej XX i XXI wieku
Klient – Akademia Ignatianum w Krakowie
Projekt – Lesław Sławiński


Okładki do serii UNIVERSUM ETICÆ CHRISTIANÆ
Klient – Akademia Ignatianum w Krakowie
Projekt – Lesław Sławiński


Projekt okładki, layout i skład książki: Józef Jaklicz – A więc wojna! Kampania wrześniowa 1939 oraz inne pisma i wspomnienia
Klient – Bellona SA / Wydawnictwo Wingert
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekt okładki, skład i łamanie książki: Józef Beck – Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926–1939
Klient – Wydawnictwo Wingert
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekt okładki, skład i łamanie książki: Wiktor Tomir Drymmer – W służbie Polsce. Wspomnienia żołnierza i państwowca z lat 1914–1947
Klient – Wydawnictwo Wingert
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Okładka oraz layout książki: Natalia Maksymowicz-Maciata – Gazda czy Pon? Portret górali podhalańskich na przełomie XX i XXI wieku
Klient – Uniwersytet Szczeciński – Wydział Humanistyczny
Projekt – Lesław Sławiński


Projekt i opracowanie okładki: Starość : Jak ją widzi psychologia
Klient – Akademia Ignatianum w Krakowie
Projekt – Lesław Sławiński


Okładki do książki: Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego
(edycja w j. polskim i w j. angielskim)
Klient – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Okładka i strony tytułowe do książki: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami
Klient – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekt okładki, layout i skład książki: Piotr Setkiewicz – Nie poczuwam się do żadnej winy... Zeznania esesmanów z załogi KL Auschwitz w procesie przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Krakowie (24 listopada–16 grudnia 1947)
Klient – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Okładka książki: Narodziny Rzeczpospolitej Krakowskiej: relacje, obrazy, wspomnienia
Klient – Akademia Ignatianum w Krakowie
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Okładka książki: Piotr Świercz – O sceptycznej krytyce etycznej części filozofii w świetle pism Sextusa Empiryka
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładki książek: Piotr Musiewicz: Ruch oksfordzki (1833–1845)
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Rafał Lis – W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej. Główne nurty myśli politycznej Sejmu Czteroletniego
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekty okładek do książek z serii DZIEDZICTWO KRESÓW
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładki do książek: PAMIĘĆ – HISTORIA – POLITYKA
oraz PAMIĘĆ – KULTURA – EDUKACJA
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka, skład i łamanie książki: Leon Mitkiewicz – Kawaleria samodzielna Rzeczypospolitej Polskiej w wojnie 1939 roku
Klient – Wydawnictwo Wingert
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Projekt okładki, skład i łamanie książki: Henryk Łukasik – Kraków obronny. Fortyfikacje – Oblężenia – Bitwy
Klient – Wydawnictwo Wingert
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Okładka książki: Katarzyna Iwańska – Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach
Klient – Akademia Ignatianum w Krakowie
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Okładki do serii HUMANITAS – Studia kulturoznawcze
Klient – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum / Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładki do serii HUMANITAS – Studia kulturoznawcze
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Bogusława Bodzioch-Bryła, Lilianna Dorak-Wojakowska, Michał Kaczmarczyk, Adam Regiewicz – Przepływy, protezy, przedłużenia… Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku wydanej w serii HUMANITAS – Studia kulturoznawcze
Klient – Akademia Ignatianum w Krakowie
Projekt – Lesław Sławiński


Projekt okładki, skład i łamanie książki: Jarosław Molenda – Mumie. Fenomen kultur
Klient – Wydawnictwo Wingert
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński, współpraca – Piotr Górka


Okładka, grafika na CD, layout, skład i łamanie książki: Stanisław Wyspiański – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. The Neighbouring of Cultures, the Borderlines of Arts
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński, koncepcja okładki – Wiesna Mond-Kozłowska


Okładka książki: Małgorzata Golik – Między przeczuciem a wstydem. Kultura austriacka wobec groźby i skutków narodowego socjalizmu
Klient – Akademia Ignatianum w Krakowie
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Witold Mazurek, Joanna Popławska – Oblicza bezpieczeństwa. Miejsce energetyki nuklearnej w bezpieczeństwie energetycznym krajów Unii Europejskiej
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Andrzej Sarnacki SJ – Institutional Changes for the Polish Church in Facing New Challenges (1989–2005)
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Segregacja, Integracja, Inkluzja
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładki do 2 komplementarnych serii książek historycznych: TEN PIĘKNY WIEK XIX
oraz ZDARZYŁO SIĘ W XX WIEKU
Klient – Wydawnictwo Wingert, Przedsięwzięcie Galicja
Projekt okładek serii – Lesław Sławiński, współpraca – Piotr Górka


Okładki książek Davida Irvinga wydanych w serii ZDARZYŁO SIĘ W XX WIEKU
Klient – Wydawnictwo Wingert
Projekty okładek – Lesław Sławiński


Okładka do książki Alberta Seatona – WOJNA TOTALNA 1941–1945. Wehrmacht przeciw Armii Czerwonej oraz do Suplementu
Klient – Wydawnictwo Wingert
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Okładka, skład i łamanie książki: Borys Sokołow – Prawdy i mity wielkiej wojny ojczyźnianej 1941–1945
Klient – Wydawnictwo Wingert
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Okładka, skład i łamanie książki: Vadim J. Birstein – SMIERSZ tajna broń Stalina – sowiecki kontrwywiad wojskowy podczas II wojny światowej
Klient – Wydawnictwo Wingert
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Okładka książki: Miklós Horváth – 1956 - Rozstrzelana rewolucja. Walka zbrojna Węgrów z interwencją sowiecką
Klient – Wydawnictwo Wingert, Przedsięwzięcie Galicja
Projekt okładek serii – Lesław Sławiński


Okładka, skład i łamanie książki: Mehmet Şevki Yazman – Gdzież jest ta Galicja, panie dowódco? Mehmecik w Europie. Turcy na froncie galicyjskim 1916-1917
Klient – Wydawnictwo Wingert
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: ŻYCIE, MĘKA, NIEŚMIERTELNOŚĆ. Uniwersalizm kulturowy życia i dzieła Joanny d'Arc
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Dzieło Prymasa ze Śląska. Troska i nauczanie
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładki ksiąg jubileuszowych: Nie ma wolności bez pamięci / Katecheza drogą do Boga / Pamięć wieków kształtuje potomność
Klient – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” / Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Szpital Królestwo. Dzienniki Eleanor Druse
Klient – Wydawnictwo Otwarte
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki i grafika na folię: Sue Grafton – C jak cisza
Klient – Wydawnictwo Otwarte
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Piotr Wereśniak – Zabili mnie we wtorek
Klient – Wydawnictwo Otwarte
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Marek Świerczek – Bestia
Klient – Wydawnictwo Otwarte
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Adrianna Ewa Stawska – Śmierć w klasztorze
Klient – Wydawnictwo Otwarte
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Małgorzata Lubieniecka – Nauczanie muzyki w klasztorach krakowskich w dobie autonomii galicyjskiej ( 1867-1918)
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych
Klient – Akademia Ignatianum
Projekt – Lesław Sławiński


Okładka książki: Librorum amatori
Klient – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”
Projekt – Lesław Sławiński


Okładki książek: Helmuth Nowak – Walczyłem o Stalingrad / Walczyłem o Kijów / Walczyłem pod Kurskiem
Klient – Wydawnictwo Wingert
Projekt – Lesław Sławiński


Okładki książek: Sven Hassel – Koła terroru / Legion potępieńców
Klient – Wydawnictwo Wingert, Przedsięwzięcie Galicja
Projekt – Lesław Sławiński, współpraca – Piotr Górka


Okładka książki: Janusz Bielec – Homeopatyczne leczenie chorób przeziębieniowych
Klient – Wydawnictwo Wingert
Projekt i opracowanie – Lesław Sławiński


Okładka książki: Jolanta Drużyńska, Stanisław M. Jankowski – Kolacja z konfidentem. Piwnica pod Baranami w dokumentach Służby Bezpieczeństwa
Klient – Wydawnictwo Wingert, Przedsięwzięcie Galicja
Projekt – Lesław Sławiński, współpraca – Piotr Górka